HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 24/09/2019 - 16:10

BTNO - Chiều 23.9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với HĐND huyện Bến Cầu về việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

HĐND huyện Bến Cầu cho biết, từ ngày 1.7.2016 đến 31.7.2019, HĐND huyện đã ban hành 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL). Đối với việc phân công soạn thảo văn bản, căn cứ vào chương trình nội dung kỳ họp của HĐND huyện, UBND huyện phân công các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì soạn thảo, thông qua UBND huyện để trình HĐND. Các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện được giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì soạn thảo.

Nhìn chung, công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND huyện Bến Cầu đều đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, nội dung phù hợp với các văn bản quy định của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Tất cả Nghị quyết của HĐND huyện sau khi ban hành đều được tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở, cổng thông tin trực tuyến của huyện và gửi đến các đại biểu HĐND, ban ngành, đoàn thể huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn và đồng thời gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra theo thẩm quyền.

Hằng năm, Thường trực HĐND huyện cùng 2 ban HĐND mời một số ngành liên quan tổ chức kiểm tra giám sát việc ban hành văn bản QPPL của UBND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra phát hiện một số thiếu sót như sai về căn cứ pháp lý, kỹ thuật trình bày văn bản.

Về công tác phối hợp giữa cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo văn bản với cơ quan chức năng do Luật quy định đều được thực hiện tốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn đề nghị HĐND huyện Bến Cầu cung cấp và làm rõ thông tin về một số vấn đề. Đó là công tác tuyên truyền phổ biến Luật Ban hành văn bản QPPL; trách nhiệm của UBND huyện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện; công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết của các ban trước khi trình ra HĐND huyện; việc niêm yết Nghị quyết của HĐND có đảm bảo thời gian quy định; công tác phối hợp xây dựng, ban hành Nghị quyết QPPL của HĐND huyện…

Kết thúc buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của HĐND huyện trong thời gian qua đã quan tâm đến công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời có những lưu ý đối với hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Thiên Di