BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Hội nghị báo cáo thẩm tra lĩnh vực Văn hóa – xã hội

Cập nhật ngày: 01/12/2012 - 05:44

(BTNO)- Ngày 30.11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013. Trước đó, Ban Văn hóa – Xã hội đã thực hiện đợt khảo sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ của một số sở ngành trong lĩnh vực này.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đánh giá của Ban Văn hóa – Xã hội, trong năm 2012, các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao & Du lịch đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên cả 4 lĩnh vực này cũng còn tồn tại những hạn chế, yếu kém.

Ở lĩnh vực giáo dục, tình trạng dạy thêm học thêm đã ở mức không thể chấp nhận; vấn đề lạm thu vẫn còn diễn ra gây bức xúc trong nhân dân. Đối với ngành Y tế, rất nhiều dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia mặc dù đã gần hết năm nhưng chưa thực hiện, chưa giải ngân được đồng nào.

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm cho người lao động, HĐND lưu ý  cần chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Về lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Du lịch, sản phẩm du lịch của Tây Ninh hiện nghèo nàn, kết cấu hạ tầng lạc hậu nên khó giữ chân du khách.

Tại hội nghị, các thành viên của Ban Văn – Xã hội và lãnh đạo các ngành đã đóng góp sửa chữa, hoàn thiện bản dự thảo báo cáo thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Đ.V.T