BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Họp báo thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 14

Cập nhật ngày: 07/04/2015 - 06:06

Đại biểu phát biểu tại buổi họp báo.

Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, phóng viên một số cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn.

Tại buổi họp, các đại biểu được nghe thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh; nội dung, chương trình và kế hoạch tuyên truyền kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, bàn bạc và cho ý kiến đối với 9 tờ trình của UBND tỉnh về các vấn đề kinh tế-xã hội, gồm: Tờ trình về Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2015; Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2015; Mức phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô;

Sửa đổi mức chi với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Sửa đổi chính sách đào tạo thu hút nhân tài; Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi của UBMTTQ cấp tỉnh, huyện thực hiện; Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Dự kiến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc vào ngày 15.4.2015.

Khắc Luân