HĐND tỉnh khảo sát công tác cải cách hành chính tại huyện Hòa Thành 

Cập nhật ngày: 01/03/2019 - 09:19

BTNO - Ngày 28.2, Đoàn khảo sát do bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Hòa Thành về chuyên đề “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Nam Hưng- Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND huyện Hòa Thành khẳng định, cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá và trọng điểm trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện, được lãnh đạo huyện quan tâm xây dựng kế hoạch kịp thời, đồng thời đề ra các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực cải cách như: cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công… qua đó đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hoạt động bộ máy hành chính của huyện đã được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp theo hướng tinh gọn, đảm bảo theo quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có bước phát triển, công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, công chức  được xem trọng, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế và kinh phí.

Ông Trần Anh Minh- Phó Giám đốc Sở KHĐT, đại biểu HĐND tỉnh, thành viên Đoàn khảo sát phát biểu ý kiến đóng góp.

Công tác cải cách tài chính công được thực hiện có hiệu quả, công tác quản lý tài chính, ngân sách có những chuyển biến rõ rệt. Qua triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, có 79/79 đơn vị (đạt 100%) được tạo điều kiện chủ động trong điều hành, quản lý thu, chi tài chính tại đơn vị.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện cũng thừa nhận, việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân có lúc còn chậm, trễ hạn. Sử dụng chữ ký số trong liên thông văn bản chưa thực hiện tốt. Việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích được triển khai thực hiện nhưng người dân ít có nhu cầu.

Phát biểu tại buồi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp đánh giá và biểu dương huyện Hòa Thành đã chuẩn bị khá chu đáo, đầy đủ các yêu cầu của đoàn giám sát. Về những ý kiến được đặt ra của các thành viên trong đoàn cũng được huyện trả lời đầy đủ, rõ ràng.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành Nguyễn Nam Hưng giải trình một số nội dung tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, mục tiêu cuối cùng của công tác cải cách hành chính đối với các sở, ngành và địa phương là niềm tin cũng như sự hài lòng của nhân dân khi thực hiện các công việc liên quan đến chính quyền địa phương, đặc biệt làm giảm bớt các chi phí cho người dân, kiên quyết ngăn chặn nhũng nhiễu để xây dựng hình ảnh đẹp của đội ngũ cán bộ công chức liêm kiết, gương mẫu, vì nhân dân phục vụ.

Trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát kiến nghị huyện Hòa Thành tiếp tục quan tâm, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện các công việc liên quan đến cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục quan tâm về công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân, thay đổi cách làm, cách nghĩ để đạt được hiệu quả cao hơn. Đồng thời chủ động trong đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra về tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức… để ngày càng phục vụ người dân được tốt hơn.

Đức An