HĐND tỉnh khảo sát hoạt động của HĐND cấp xã tại Tân Biên 

Cập nhật ngày: 23/08/2019 - 15:09

BTNO - Ngày 22.8, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) tổ chức Đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Tân Biên.

Tham dự buổi khảo sát có ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện Tân Biên, hiện nay tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn tồn tại nhiều hạn chế, điển hình như: Công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chỉ chú trọng thẩm tra báo cáo và tờ trình, chưa chú trọng thẩm tra dự thảo nghị quyết; một số báo cáo thẩm tra không đạt chất lượng, phân công thẩm tra không đầy đủ hoặc phân công các Ban thẩm tra nội dung trình kỳ họp không cụ thể, phân công còn trùng lắp, không đúng lĩnh vực phụ trách.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp còn ít đại biểu tham gia, kết luận chất vấn chưa đánh giá được nội dung vấn đề, trách nhiệm của cá nhân đối với giải pháp và thời gian khắc phục hạn chế, bất cập. Các văn bản được ban hành sau kỳ họp không thể hiện đầy đủ, chính xác nội dung diễn biến, các nghị quyết còn sai sót về thể thức…

Hoạt động của 2 Ban HĐND cấp xã (Kinh tế và Pháp chế) chưa hiệu quả, việc giám sát chuyên đề còn ít; hầu hết đại biểu kiêm nhiệm, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND xã, thị trấn. HĐND Tân Biên kiến nghị HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên cần quan tâm cơ cấu đại biểu 2 Ban HĐND đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Bố trí đại biểu các Ban hợp lý với năng lực sở trường, điều kiện công tác. Chất lượng hoạt động của 2 Ban HĐND phải đảm bảo đúng, đủ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền. Đại biểu tham gia HĐND phải làm tròn trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ phân công của Đảng, chính quyền địa phương.

Quang Khải