HĐND tỉnh: Khảo sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 28/02/2020 - 15:30

BTNO - Ngày 27.2, đoàn công tác của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 ở huyện Bến Cầu.

Đoàn có buổi làm việc với UBND huyện và UBND xã Lợi Thuận về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bến Cầu.

Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 được xã Lợi Thuận quan tâm triển khai thực hiện. Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp, phát huy hiệu quả, giúp đời sống của người dân ở xã được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã được kéo giảm. Đến năm 2019, xã Lợi Thuận giảm còn 63 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,60%.

Theo báo cáo của UBND huyện Bến Cầu, giai đoạn 2017-2019, huyện triển khai hiệu quả, kịp thời các các dự án, chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo như hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, sinh kế đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, dự án ngân hàng bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… tạo điều kiện cho các đối tượng phát triển sản xuất, có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đoàn công tác khảo sát tại một hộ cận nghèo của xã Lợi Thuận.

Kết quả, từ năm 2015 đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ 12,09% xuống còn 4,28%. Năm 2019, tổng số hộ nghèo của huyện là 857 hộ, chiếm tỷ lệ 4,28%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1,56%/năm.  

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm triển khai những mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương; cần nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác giảm nghèo để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững; địa phương quan tâm sâu sát trợ giúp người nghèo, thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, động viên họ vượt lên khó khăn, tích cực sản xuất, cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt…

Châu Pha