BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh khảo sát kỳ họp cuối năm ở một số xã: Còn nhiều hạn chế

Cập nhật ngày: 27/02/2010 - 06:29

Ông Lâm Tấn Đông, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh cho biết, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH đơn vị Tây Ninh và HĐND tỉnh thành lập 3 tổ công tác tiến hành khảo sát tình hình tổ chức kỳ họp cuối năm 2009 của HĐND một số xã trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, Thường trực HĐND tỉnh nhận định: Nhìn chung, công tác tổ chức kỳ họp HĐND ở một số xã mà Tổ Công tác đã đến khảo sát thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Tổ chức HĐND, UBND và Quy chế hoạt động của HĐND. Kỳ họp diễn ra nghiêm túc, không khí thảo luận thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn; đại biểu thể hiện được tinh thần trách nhiệm khi nêu các ý kiến.

Trong khi diễn ra kỳ họp HĐND cấp xã, đại biểu này vẫn vô tư đọc báo!

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đáng quan tâm trong quá trình tổ chức và điều hành kỳ họp ở HĐND một số xã. Cụ thể như: Thời gian tổ chức kỳ họp còn ngắn. Kỳ họp cuối năm là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng nhưng hầu hết các xã chỉ tổ chức kỳ họp chỉ trong 1 buổi sáng (từ 8h đến 12h); chủ toạ điều hành kỳ họp còn lúng túng, chưa thể hiện tính khoa học, nhất là trong điều hành chất vấn và trả lời chất vấn; một số xã còn giao thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết (theo quy định, việc này phải do cơ quan trình dự thảo trình bày); trang phục của đại biểu tham dự kỳ họp ở một số xã thể hiện sự thiếu nghiêm túc.

Bên cạnh đó, chất lượng nội dung trình kỳ họp còn thấp; nội dung báo cáo dài, còn mang tính liệt kê, còn nhiều sai sót về lỗi chính tả và số liệu, chưa thể hiện đầy đủ mẫu biểu theo quy định; thậm chí có xã không có báo cáo tổng hợp ý kiến- kiến nghị của cử tri; nhiều xã không báo cáo bằng văn bản trả lời ý kiến- kiến nghị của cử tri; đáng chú ý là không khí thảo luận, chất vấn tại kỳ họp chưa thật sôi nổi, đại biểu HĐND xã tham gia phát biểu thảo luận, chất vấn còn ít.

Đáng nói là có xã ban hành nghị quyết không đúng thẩm quyền như ban hành nghị quyết về giao chỉ tiêu huy động và vận động vốn thực hiện giao thông nông thôn, nghị quyết về quỹ đền ơn đáp nghĩa, nghị quyết về quỹ vì người nghèo… Nhiều dự thảo nghị quyết không thể hiện nội dung cụ thể mà thể hiện dưới dạng “Thống nhất thông qua tờ trình của UBND”, hoặc chỉ nêu chung chung, chưa nêu cụ thể nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nội dung nghị quyết chưa quy định thời gian có hiệu lực của văn bản, số liệu ghi trong nghị quyết không khớp với tờ trình, báo cáo...; thể thức văn bản còn sai sót về câu từ, chính tả, sử dụng nhiều từ viết tắt không đúng quy định. Hầu hết các xã đều có tình trạng Thường trực HĐND xã không có ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo nghị quyết trình HĐND thông qua như luật đã quy định. Ngoài ra, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức kỳ họp còn hạn chế, hầu hết các xã chưa thực hiện việc hỗ trợ kinh phí xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp xã.

Từ kết quả khảo sát này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp xã trong thời gian tới.

HOÀNG THI