BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Khảo sát, phúc tra về tình hình cải cách hành chính ở huyện Châu Thành

Cập nhật ngày: 16/09/2015 - 06:00

 Tham dự buổi làm việc có ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các ban, ngành có liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại buổi làm việc.

Châu Thành hiện có 12 cơ quan chuyên môn và 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, hoạt động theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức do UBND huyện ban hành.

Đối với công tác cải cách hành chính, trong thời gian qua, UBND huyện tập trung chỉ đạo, rà soát các thủ tục hành chính theo Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

Theo UBND huyện Châu Thành, việc thực hiện công khai niêm yết bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã đã và đang được thực hiện tốt, mức độ hài lòng của người dân đối với bộ thủ tục hành chính được nâng cao.

Hiện nay Châu Thành đã xây dựng xong đề án xác định vị trí việc làm. Theo tinh thần của đề án thì chỉ tiêu, số lượng công chức cấp xã đạt chuẩn chuyên môn là 95%; tỷ lệ cán bộ cấp xã đạt chuẩn chuyên môn là hơn 76%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đề nghị UBND huyện Châu Thành đánh giá kết quả cải cách hành chính một cách sát thực tế hơn, thuyết phục hơn.

Theo ông Mai Văn Hải- Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đội ngũ cán bộ công chức cần suy nghĩ để thay đổi nhận thức.

Kết thúc buổi làm việc tại UBND huyện Châu Thành, ông Nguyễn Ngọc Dũng đề nghị các cơ quan tham mưu cho UBND huyện tập trung giải quyết các tồn tại, yếu kém, trong đó năng lực, trách nhiệm cán bộ là điều cần được lưu tâm.

Đ.V.T