BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Khảo sát tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản

Cập nhật ngày: 03/04/2011 - 10:20

Đợt khảo sát bắt đầu tiến hành ngày 1 và kết thúc vào ngày 7.4.2011. Tham gia Đoàn khảo sát còn có Thường trực HĐND tỉnh, các Ban Văn hoá xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).

Trong đợt khảo sát, Ban Kinh tế và Ngân sách làm việc với các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, Bến Cầu và Châu Thành để đánh giá tình hình, tiến độ đầu tư xây dựng một số công trình có sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, xổ số kiến thiết và Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó xác định được những thuận lợi, khó khăn vướng mắc để đề xuất giải pháp khả thi nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Tại huyện Tân Châu, ngày 1.4.2011, Đoàn khảo sát đã làm việc với UBND huyện và các ngành liên quan. Báo cáo của UBND huyện cho biết tổng vốn đầu tư cho tất cả các công trình XDCB trên địa bàn huyện là 118,3 tỷ đồng. Trong đó gồm: các công trình do tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 26,45 tỷ đồng; các công trình vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 68,9 tỷ đồng và vốn XDCB của huyện là 22,89 tỷ đồng. Trong năm 2011, tỉnh giao nhiệm vụ chi XDCB cho huyện Tân Châu là 16,33 tỷ đồng. UBND huyện đã phân khai kế hoạch vốn bao gồm 6 công trình chuyển tiếp và 12 công trình đầu tư xây dựng mới và chuẩn bị đầu tư. Các công trình chuyển tiếp đang tiếp tục triển khai thi công. Riêng các công trình đầu tư mới thì tạm ngưng theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Sau khi làm việc với UBND huyện, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Trung tâm y tế, một số điểm trường đã và đang được đầu tư kiên cố hoá, nhà công vụ giáo viên ở xã Suối Ngô và một số công trình XDCB khác.

Trong những ngày tiếp theo Đoàn khảo sát tiếp tục làm việc và khảo sát một số công trình XDCB ở các huyện còn lại để tổng hợp báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh.

S.T