HĐND tỉnh: Khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã tại huyện Dương Minh Châu 

Cập nhật ngày: 25/08/2019 - 08:25

BTNO - Vừa qua, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn đầu Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với UBND, UB.MTTQ cùng cấp và một số ngành liên quan tổ chức kỳ họp đảm bảo thời gian quy định. Chất lượng kỳ họp ngày càng được nâng lên. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND có những đổi mới, cải tiến theo hướng tập trung và đi vào thực chất.

Quang cảnh hội nghị.

Hoạt động giám sát của HĐND được tăng cường thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Những vấn đề bức xúc của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của HĐND được UBND, các cơ quan chức năng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri có chuyển biến tích cực, được chính quyền các cấp quan tâm tham dự để giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và các Ban HĐND ngày càng chặt chẽ, chất lượng từng bước được nâng lên. Hằng tháng đều tổ chức họp Thường trực HĐND với UBND và các ngành có liên quan theo quy định của pháp luật. Hoạt động Tổ đại biểu cơ bản duy trì được các mặt hoạt động của HĐND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện cũng tồn tại những hạn chế, như: việc chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp của UBND còn chậm so với Luật định. Việc nghiên cứu đóng góp ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp còn ít. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp của đại biểu HĐND chưa nhiều, có những vấn đề chất vấn nhiều lần nhưng chậm giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị, trong nhiệm kỳ tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu nên cơ cấu quy hoạch Bí thư, hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã làm Chủ tịch HĐND. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ HĐND các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thực hiện đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng phát huy dân chủ, tăng tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vũ Nguyệt