BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Khảo sát việc thực hiện các chính sách về BHYT 

Cập nhật ngày: 29/10/2022 - 09:20

BTNO - Sáng 28.10, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của HĐND tỉnh có buổi khảo sát tình hình thực hiện các chính sách để đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân tại xã Trí Bình và xã Thành Long, huyện Châu Thành. Tham gia cùng đoàn khảo sát còn có lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Lãnh đạo xã Trí Bình báo cáo với đoàn khảo sát HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của các địa phương, trong những năm qua công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHYT ngày càng được nâng lên với nhiều hình thức phong phú, có sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tạo được sự quan tâm của cộng đồng.

Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của các địa phương qua từng năm đều tăng. Nếu như năm 2016 xã Trí Bình có tỷ lệ người dân tham gia BHYT chỉ đạt 61,37% nhưng đến năm 2021 là 84,2%, tính đến tháng 9.2022 tỷ lệ này đạt 82,91%.

Còn đối với xã Thành Long, năm 2019 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 76,8%, đến năm 2021 đạt 85,2%. Tính đến tháng 8.2022 đạt 79,48%.

Tuy nhiên, các địa phương nêu ra một số khó khăn, vướng mắc như: trước đây các hộ thuộc gia đình cận nghèo, hộ có mức sống trung bình được cấp thẻ BHYT miễn phí, nhưng hiện nay không còn hưởng chính sách cấp thẻ BHYT nữa nên công tác vận động các hộ tham gia rất khó khăn; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT của người dân còn hạn chế, khi nào có bệnh mới tham gia; chế độ cho người đi tuyên truyền, vận động người dân chưa có, chủ yếu do UBND cấp xã tự cân đối ngân sách để hỗ trợ nên rất thấp; khi chuyển sang ký hợp đồng đối với tổ chức phụ thu là Bưu điện, việc thực hiện chính sách BHYT cho người dân còn chậm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những khó khăn và kiến nghị, đề xuất của các địa phương trong việc thực hiện chính sách BHYT. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, đây là chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước trong chăm sóc sức khoẻ toàn dân, nhất là đối với người nghèo khi ốm đau, bệnh tật.

Nhật Quang