baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VII: Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 18

Cập nhật ngày: 30/11/2009 - 05:01

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 17.

Sáng ngày 30.11.2009, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp thông báo thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông Lâm Tấn Đông, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh thông báo: Thời gian tiến hành kỳ họp dự kiến trong 3 ngày, từ 7 đến 9.12.2009 tại hội trường Tỉnh uỷ. Kỳ họp thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2009 và kế hoạch năm 2010; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2009 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2008; Tờ trình về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; Tờ trình về ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 1.1.2010; Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Tờ trình về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ phần trăm để lại đối với lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân; Tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010; Tờ trình về việc thông qua Quy định về hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã (phường, thị trấn) tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chính sách đào tạo và thu hút nhân tài; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giải quyết tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh Tây Ninh; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ năm 2010; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh. Các báo cáo của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách; Ban Văn hoá- Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ hợp thứ 18 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011; Báo cáo thẩm tra của 3 ban của HĐND tỉnh; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh; Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh.

Nội dung kỳ họp còn có Thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2009 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Báo cáo công tác kiểm sát năm 2009 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh; Báo cáo công tác xét xử năm 2009 của Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

D.H