BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII: Thông qua nhiều nội dung chuyên đề về an sinh xã hội

Cập nhật ngày: 10/10/2012 - 08:50

(BTN)- Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh khoá VIII khai mạc vào sáng 9.10.2012 tại hội trường Tỉnh uỷ. Đây là kỳ họp chuyên đề để thông qua các tờ trình của UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho biết, để kịp thời triển khai một số chủ trương, chính sách của Chính phủ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo, tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung theo dự kiến chương trình kỳ họp. Đây là kỳ họp chuyên đề, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân…

Các đại biểu phát biểu tại tổ thảo luận

Kỳ họp lần này được tiến hành trong hai ngày 9 và 10.10.2012. Tại kỳ họp, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh có liên quan được UBND tỉnh uỷ quyền lần lượt thông qua Tờ trình về Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015; Tờ trình về Quy định chế độ học bổng đối với học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, trường THPT khác và các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; Tờ trình Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về việc ban hành tiêu chí, chính sách hỗ trợ đối với xã nghèo của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015; Tờ trình về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2012-2015; Tờ trình về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung chương trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến.

Hôm nay 10.10.2012, Chủ toạ kỳ họp thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của các đại biểu; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

D.H