BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) 

Cập nhật ngày: 19/06/2024 - 08:51

BTNO - Sáng 19.6, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, với sự tham dự của 49/51 đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh khoá X khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong chủ trì, điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Võ Đức Trong cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Mở đầu chương trình làm việc, bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình kỳ họp; 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh khoá X sẽ xem xét, thông qua 7 nghị quyết thuộc lĩnh vực của ngành Công an, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và báo cáo hỗ trợ kinh phí mua mới nhạc cụ cho Đội quân nhạc Công an tỉnh.

Trong buổi sáng 19.6, lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan trình bày tờ trình các dự thảo nghị quyết. HĐND tỉnh chia hai tổ thảo luận về các dự thảo nghị quyết và báo cáo trình kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

Báo Tây Ninh sẽ tiếp tục cập nhật về kỳ họp.

Phương Thuý