baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Thẩm tra tình hình thực hiện kinh tế, ngân sách

Cập nhật ngày: 19/07/2011 - 10:11

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá VIII, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Nguyễn Văn Bênh chủ trì, đã làm việc với các sở, ngành liên quan để thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế, ngân sách 6 tháng đầu năm 2011. Đợt thẩm tra tiến hành trong 2 ngày 19 và 20.7.2011.

Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách, Sở Tài chính cho biết trong 6 tháng đầu năm 2011 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện được 2.094 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán cả năm và tăng hơn cùng kỳ đến 46,28%. Kết quả thu đạt khá cao so với dự toán và mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ là do có nhiều khoản thu đạt cao. Trong đó có 1 khoản thu đã vượt dự toán cả năm là thu tiền cho thuê đất và 9 khoản thu đạt từ gần 60% trở lên. Chỉ có 3 khoản thu đạt thấp so với dự toán là: thuế nhà, đất; phí xăng dầu và thu khác ngân sách. Về chi ngân sách, trong 6 tháng đầu năm tổng chi ngân sách địa phương thực hiện được 1.513,6 tỷ đồng, đạt 43,34% dự toán chi cả năm và tăng 15,34% so với cùng kỳ. Trong đó một số khoản chi đạt khá là: đầu tư xây dựng cơ bản; sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi; văn hoá thông tin, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng… Tuy nhiên, nguồn chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và chi Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp so với dự toán.

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Tham gia đợt thẩm tra, đại biểu một số sở, ngành có ý kiến đóng góp với báo cáo của Sở Tài chính. Ngành Giáo dục- Đào tạo cho rằng trong 6 tháng đầu năm việc giải ngân các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia chậm nên ngành không chủ động triển khai đạt tiến độ như dự kiến. Ngành Y tế cũng có ý kiến tương tự và cho rằng việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng lĩnh vực y tế ở một số địa phương, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về y tế trong thời gian tới. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất khẩn trương điều chuyển vốn tập trung cho các công trình chuyển tiếp theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm phát huy tác dụng… Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách yêu cầu Sở Tài chính cho biết thêm một số thông tin về nợ thuế tồn đọng, về công trình hoàn thành nhưng chưa quyết toán, đồng thời đề nghị Sở Tài chính giải trình thêm về một số khoản thu đạt cao so với dự toán.

Chiều ngày 19.7.2011, Ban Kinh tế và Ngân sách làm việc với Sở Công thương về Quy hoạch phát triển Điện lực Tây Ninh giai đoạn 2009-2015 có xét đến năm 2020. Đây là một trong những nội dung sẽ trình thông qua tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá VIII sắp tới. Theo Sở Công thương, hiện nay Tây Ninh có 11 khu công nghiệp, 24 cụm công nghiệp và 2 khu kinh tế đang triển khai xây dựng và phát triển- trong đó có một số khu công nghiệp có quy mô lớn. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm đến năm 2015 sẽ tăng gần gấp 3 lần so với năm 2010, trong đó tăng mạnh nhất là ở lĩnh vực công nghiệp- xây dựng. Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng điện sử dụng, dự kiến từ nay đến năm 2015 cần phải xây dựng thêm hơn 1.120 km đường dây trung thế, gần 900 km đường dây hạ thế; xây dựng nhiều trạm phân phối với tổng công suất hơn 440.000 kVA. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng gần 3.500 tỷ đồng.

Ngày 20.7.2011, Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, tình hình xây dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm để báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá VIII sắp tới.

Sơn Trần