BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế

Cập nhật ngày: 03/12/2014 - 12:00

Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy, trong năm 2014 công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực được tăng cường. Sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm trên các lĩnh vực diễn biến phức tạp, số vụ việc vi phạm và đối tượng tội phạm tăng so với cùng kỳ. Đáng chú ý là tội phạm cướp, giết người, tội phạm về ma túy và người vi phạm là tuổi trẻ tăng…

Các đại biểu dự hội nghị đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề có liên quan đến lĩnh vực pháp chế như: trách nhiệm quản lý, điều hành, xử lý của các cơ quan, đơn vị chức năng, nhất là vai trò của người đứng đầu; tình trạng chủ quan, duy trì “lối mòn kinh nghiệm” trong đấu tranh, xử lý trong xét xử, thi hành án còn phổ biến, chưa có hướng khắc phục; thủ tục hành chính trong lĩnh vực pháp chế còn nhiêu khê, rườm rà, gây khó khăn, vướng mắc trong thực hiện;

Công tác tuyên truyền, giáo dục và việc phối kết hợp chưa chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị, địa phương dẫn đến hiệu quả thấp. Đấu tranh phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức chưa được thực hiện nghiêm túc…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Dũng ghi nhận  các ý kiến để Ban Pháp chế bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình HĐND tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm) sắp tới.

Khắc Luân