BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa- xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Cập nhật ngày: 24/07/2015 - 06:00

Ông Võ Hoàng Khải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu ý kiến.

Hội nghị được tổ chức nhằm chuẩn bị cho báo cáo tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 29 – 31.7.

6 tháng năm 2015, trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, tỉnh Tây Ninh đã có nhiều hoạt động tích cực, như tổ chức thành công các lễ hội, lễ kỷ niệm mới với hình thức phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa.

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo phát triển ổn định về quy mô và hiệu quả; tập trung ưu tiên giải quyết cho giáo dục vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt ở tuyến cơ sở.

Về xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động đạt nhiều hiệu quả tích cực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số… giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, lĩnh vực văn hóa- xã hội còn gặp một số khó khăn, như: Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đến cuối tháng 6.2015 mới chỉ đạt hơn 62%, khả năng không đạt chỉ tiêu 75% theo lộ trình đã đề ra;

Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm, tiến độ triển khai Đề án phát triển giáo dục mầm non quá chậm, giáo viên còn gặp khó khăn trong việc đánh giá học sinh tiểu học v.v...; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; việc bình xét, thẩm định, công nhận gia đình văn hóa, ấp (khu phố) văn hóa còn mang tính hình thức, chưa đúng thực chất của phong trào...

Đại Dương