HĐND tỉnh: Thống nhất với các tờ trình, báo cáo tại kỳ họp

Cập nhật ngày: 06/12/2019 - 09:41

BTNO - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IXI, trong phiên họp sáng nay 5.12, HĐND tỉnh đã nghe đại diện các Ban HĐND tỉnh và các ngành trình bày tờ trình, báo cáo theo từng lĩnh vực liên quan.

Dự hội nghị có ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Chủ tọa kỳ họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiều Công Minh trình bày Tờ trình xin ý kiến về danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về việc ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 1; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 1; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài;

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 13/7/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Đước trình bày Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Hà- Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tăng vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Đước trình bày các dự thảo Nghị quyết tại phiên họp sáng nay 5.12. 

Ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025. Bà Nguyễn Thị Hiếu- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2024; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2019 trên địa bàn; Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ông Hoa Công Hậu- Giám đốc Sở Y tế Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trong tỉnh. Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Đài Thy- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; Nghị quyết về giao bổ sung biên chế công chức năm 2019; Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2020.

Ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết tại phiên làm việc sáng nay.

Các đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, Tờ trình về việc ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; đại diện Ban Pháp chế trình bày Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế...

Buổi sáng cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh đối với hai ông Trịnh Ngọc Phương và Nguyễn Tấn Đức.

Chiều 5.12, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng khách mời tham dự kỳ họp tập trung thảo luận tại tổ.

Hữu Thiện