BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) 

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 10:08

BTNO - Ngày 28.5, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong chủ trì kỳ họp.

Bà Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề).

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Võ Đức Trong cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, bà Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 15 nghị quyết; thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề).

Lãnh đạo các sở, ngành trình bày tờ trình các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đầu tư công, tài chính, phát triển đô thị, lao động việc làm, chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp chuyên đề.

Cuối phiên làm việc buổi sáng ngày 28.5, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận các nội dung trình kỳ họp.

Báo Tây Ninh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Phương Thuý