BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Tổng kết hoạt động HĐND- UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Cập nhật ngày: 10/03/2016 - 04:10

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành và HĐND-UBND cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động HĐND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp tích cực của UBND, UB.MTTQVN các cấp, các sở, ngành, đoàn thể và HĐND huyện thành phố nên chất lượng ngày càng nâng cao; HĐND tỉnh tổ chức được 17 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ, 5 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp bất thường) đúng theo quy định của Luật và Quy chế hoạt động HĐND.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND đã thông qua 185 nghị quyết, trong đó có 138 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật; có 176 ý kiến chất vấn chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng cùng cấp. Không khí của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, đã giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang (trái) trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho HĐND huyện Tân Biên.

Ngoài ra, HĐND còn chủ động giám sát qua thực hiện lời hứa của thủ trưởng các đơn vị tại phiên chất vấn, góp phần nâng cao trách nhiệm của ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã tổ chức giám sát, khảo sát 142 cuộc/552 đơn vị. Qua giám sát, có 1.150 kiến nghị được gởi tới UBND tỉnh và các ngành có liên quan xem xét giải quyết. Tỷ lệ kiến nghị được giải quyết đạt khoảng 80%. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định, Thường trực HĐND đã phối hợp với Thường trực UB.MTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc được 22 đợt trước và sau kỳ họp định kỳ. Qua các cuộc tiếp xúc, cử tri địa phương đã kiến nghị, phản ánh những vấn đề được cơ quan chức năng làm rõ, những vấn đề chưa trả lời được (1.324 vấn đề) đại biểu ghi nhận thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và trung ương giải quyết.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xây dựng và phát sóng định kỳ hàng tuần được 260 chương trình "Tiếng nói cử tri", đây là cầu nối giữa cử tri với các cấp chính quyền, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời những bức xúc của cử tri đến cơ quan chức năng.

Được biết, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở đầu nhiệm kỳ là 51 đại biểu, hiện nay còn 49 đại biểu; HĐND tỉnh hiện có 3 Ban hoạt động, gồm Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và 9 Tổ đại biểu HĐND được chia theo đơn vị hành chính cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng mạnh dạn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động, như: Việc thực hiện chức năng, quyết định của HĐND có lúc chưa đầy đủ, kịp thời; một số nghị quyết HĐND triển khai chậm, hiệu quả đạt thấp; chất lượng công tác thẩm tra ở một số mặt chưa cao, nội dung kiến nghị chưa được các ngành chú trọng thực hiện; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tham gia chất vấn tại kỳ họp còn ít, nội dung đặt ra chưa sát thực tế.

Về phía người được chất vấn còn trả lời chung chung, chưa đi đúng trọng tâm; hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát ở một số lĩnh vực còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; hoạt động tiếp xúc cử tri có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND.

Về tổ chức và hoạt động của UBND, vào đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016, thành viên UBND cấp tỉnh là 9 người gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 4 ủy viên. Đến ngày 10.8.2015, số lượng thành viên UBND tỉnh còn lại 7 người, gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 ủy viên, so với quy định thì ủy viên UBND tỉnh còn thiếu 2.

Trong nhiệm kỳ, trên lĩnh vực kinh tế, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, chống suy giảm kinh tế và đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân hàng năm 10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 2.630 USD (năm 2010 là 1.357 USD), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa: nông - lâm - thủy sản 28%; công nghiệp - xây dựng 36%; dịch vụ 36%. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt 3.201,2 triệu USD, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tăng cả về số lượng, quy mô dự án, chất lượng công nghệ và vốn đầu tư, với 2.700 triệu USD.

Nhiều lĩnh vực khác như văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động tư pháp, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, lĩnh vực đối ngoại... hoạt động tốt, hiệu quả, nổi bật nhất là công tác cải cách hành chính được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính được nâng lên; trách nhiệm người đứng đầu thể hiện rõ nét hơn; ứng dụng, đồng bộ hóa công nghệ thông tin, áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động quản lý, gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định rõ trách nhiệm, vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2015" cho HĐND huyện Tân Biên cùng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Duy Đức