BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004 - 2011

Cập nhật ngày: 11/03/2011 - 12:11

Các đại biểu tham dự Hội nghị

(BTNO) - Sáng 11.3, tại hội trường Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Đến dự có nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thị Minh và Lê Thị Bân, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng các vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hùng Việt, Nguyễn Thảo, Nguyễn Mạnh Tiến.

Đánh giá nhiệm kỳ 2004- 2011 vừa qua, HĐND tỉnh cho biết, mặc dù việc xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh ngày càng hợp lý hơn, nhưng số đại biểu thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Trong khi đó, số đại biểu đại diện cho đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại biểu là nữ, đại biểu trẻ tuổi trong HĐND tỉnh vẫn còn ít, phần nào làm hạn chế tính đại diện của các tổ chức, các tầng lớp xã hội trong cơ quan đại diện cho nhân dân. Thực tế cho thấy, phần lớn đại biểu kiêm nhiệm là cán bộ, công chức công tác trong bộ máy chính quyền các cấp nên ít tham gia phát biểu, thảo luận trong các kỳ họp, nhất là việc thực hiện chức năng giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Trọng phát biểu khai mạc

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh thông qua 207 Nghị quyết, trong đó có 146 NQ liên quan đến việc phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng và thi hành pháp luật… Hầu hết các NQ của HĐND tỉnh kịp thời cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tại các kỳ họp, HĐND thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Toà án Nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, có 224 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trả lời trực tiếp tại kỳ họp hoặc bằng văn bản gởi đến đại biểu HĐND. Thường trực HĐND, 3 ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát (kể cả khảo sát_ theo chuyên đề 149 cuộc theo các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hoá – xã hội, pháp chế. Qua giám sát, có gần 900 kiến nghị được đến các cấp, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND còn phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN các cấp tổ chức 27 đợt tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND 3 cấp. Thông qua hoạt động tiếp xúc, cử tri địa phương đã kiến nghị, phản ánh 1.618 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và trung ương giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết với tỷ lệ đạt trên 85%. Riêng các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, thông qua Đoàn ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến các cơ quan trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác tiếp dân luôn được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Trong 7 năm qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp hơn 3.700 lượt công dân, tiếp nhận 2.500 đơn khiếu nại, tố cáo. Tỷ lệ đơn thư do HĐND chuyển được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết có hiệu quả đạt khoảng 70%.       

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng xác định còn một số hạn chế trong hoạt động ở nhiệm kỳ qua: Tính phản biện của một số báo cáo thẩm tra chưa cao, chưa đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất những giải pháp có tính khả thi. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của ĐB HĐND vẫn còn có mặt hạn chế. Đại biểu tham gia chất vấn tại các kỳ họp chưa nhiều. Nội dung chất vấn chỉ phản ánh những vấn đề cụ thể, thiếu tầm chiến lược, một số nội dung chưa sâu sát với tình hình thực tế ở địa phương hoặc chủ yếu hỏi để biết thêm thông tin, chưa làm rõ trách nhiệm và nêu giải pháp thực hiện. Về phía người được chất vấn, một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa đúng trọng tâm vấn đề. Một số thủ trưởng cơ quan chức năng chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện những nội dung đã hứa tại kỳ họp.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát, nhìn chung hiệu quả còn chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội. Còn nhiều vấn đề được cử tri, dư luận phản ánh, nhiều vụ việc khiếu nại của công dân về giải quyết tranh chấp đất đai chưa được khảo sát, giám sát kịp thời để kiến nghị xem xét, giải quyết. Hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri dù có chuyển biến tích cực nhưng chưa cao, chưa đáp ứng được sự mong mỏi, kỳ vọng của đông đảo cử tri.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hùng Việt báo cáo tại Hội nghị

Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016, Thường trực HĐND tỉnh nêu một số kiến nghị: Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND cho phù hợp với tình hình mới; tăng số lượng ĐB HĐND chuyên trách, xác định cụ thể địa vị pháp lý của đại biểu chuyên trách cũng như của Thường trực HĐND, các ban của HĐND; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ đại biểu HĐND; ban hành Luật Hoạt động giám sát của HĐND, quy định cụ thể các biện pháp chế tài đối với các cơ quan được giám sát không thực hiện tốt các kiến nghị sau giám sát để tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát…

Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị cấp uỷ Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ để hoạt động của HĐND ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn. Đối với việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND, cần tăng tỷ lệ đại biểu làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, các thành phần kinh tế, giảm tỷ lệ đại biểu làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Văn Nên thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh biểu dương những kết quả mà tập thể HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND các cấp; chú trọng công tác cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác HĐND; tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng giám sát, khảo sát, chất vấn và tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ tới.

Đ. Hoàng Thái