BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế

Cập nhật ngày: 21/08/2013 - 06:02


HĐND tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

(BTNO)- HĐND tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tại các địa phương được giám sát (UBND các huyện Gò Dầu, Tân Châu, Châu Thành, Trảng Bàng và UBND các xã Phước Đông, Bàu Đồn, Thạnh Đông, Thanh Điền, An Bình, An Hoà), đoàn ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã đã chủ động lập, thông qua và triển khai nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án về giao thông, thuỷ lợi, trường học và cơ sở văn hoá; triển khai và nhân rộng nhiều mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở…

Đến nay, các xã được giám sát tăng bình quân 3 tiêu chí mỗi năm, cơ bản các xã này đã đạt 10/19 tiêu chí, gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; điện; chợ nông thôn; bưu điện; hộ nghèo; giáo dục; y tế; văn hoá; hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh, an ninh trật tự xã hội.

Theo đoàn giám sát, các địa phương đã chủ động lập và triển khai nhiều dự án sản xuất, từng bước thực hiện mục tiêu nâng dần thu nhập cho người dân…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, các địa phương vẫn còn không ít hạn chế. Đáng chú ý là “nhận thức của một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên” và quần chúng về xây dựng NTM vẫn còn tâm lý trông chờ vào cấp trên và các nguồn lực hỗ trợ khác.

Do đó, việc lập dự toán các dự án vượt quá cao so với khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trong khi việc huy động các nguồn lực trong dân và các thành phần kinh tế chậm được phát huy.

Việc cứng hoá kênh nội đồng còn bất cập

Một hạn chế khác là việc tổ chức đánh giá, thống kê các chỉ tiêu và tiêu chí xây dựng NTM ở hầu hết các xã diễn ra chậm, nhiều chỉ tiêu thiếu chính xác. Các tiêu chí tuy đạt cao, nhưng một số chỉ tiêu thiếu tính ổn định.

Bên cạnh đó, một số tiêu chí thiếu phương pháp đánh giá định lượng như xác định thu nhập bình quân đầu người, hoặc có tiêu chí cần khối lượng đầu tư lớn trong thời gian dài mới có thể đạt được như cứng hoá các trục đường ngõ xóm, đường nội đồng; tỷ lệ cứng hoá kênh nội đồng do xã quản lý; nhà văn hoá mỗi ấp, khu thể thao riêng…

Đoàn giám sát cũng xác định: công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong triển khai chương trình xây dựng NTM còn thiếu đồng bộ, nhất là việc triển khai các dự án đầu tư, dự án chuyên ngành. Chất lượng và hiệu quả tuyên truyền tại một số địa phương chưa cao nên chưa tạo được sự hưởng ứng tích cực, chưa tạo được động lực mạnh mẽ trong nhân dân và các thành phần kinh tế trong xây dựng NTM.

Hoàng Thi


 
Liên kết hữu ích