BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND TP.Tây Ninh: Nâng cao chất lượng kiến nghị sau giám sát

Cập nhật ngày: 03/12/2014 - 12:00

Tại hội nghị, đại biểu cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, những mặt công tác trọng tâm năm 2015 của HĐND Thành phố; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2014, dự kiến chương trình giám sát năm 2015.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2014, HĐND, Thường trực HĐND, hai ban và các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và quy chế hoạt động. Trong tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, nhất là chất lượng tiếp xúc cử tri, chất lượng các kỳ họp.

Thường trực HĐND đã tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề, 4 cuộc phúc tra tại 15 đơn vị; các ban HĐND cũng tổ chức nhiều cuộc giám sát các vấn đề mang tính bức xúc ở địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đóng góp một số ý kiến: việc giám sát còn trùng lắp về thời gian, nội dung, tạo áp lực cho đơn vị được giám sát; UBND Thành phố cần thông tin về việc giải quyết một số vấn đề bức xúc để đại biểu HĐND có cơ sở trả lời cho cử tri; UBND Thành phố sắp xếp mời 2 ban HĐND tham dự một số cuộc họp có nội dung liên quan để các ban có thêm thông tin thực hiện tốt nhiệm vụ; việc tập hợp, phân loại, xử lý ý kiến của cử tri còn khó khăn, vướng mắc.

Đại biểu cũng đề xuất, trong năm 2015, HĐND cần giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng; chưa thực hiện nhiều việc phúc tra sau giám sát.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt ghi nhận kết quả mà HĐND Thành phố đạt được trong năm 2014, nhất là quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát các vấn đề cử tri bức xúc, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Thành phố cần quan tâm thực hiện việc nâng cao chất lượng kiến nghị sau giám sát, thường xuyên thực hiện công tác phúc tra và đề nghị Thường trực HĐND Thành phố thực hiện một số nội dung khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm tới.

Xuân Vũ