BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND xã Bình Minh, Thị xã tiến hành kỳ họp bất thường

Cập nhật ngày: 23/10/2013 - 03:41
HĐND xã Bình Minh, Thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường lấy ý kiến của các đại biểu thông qua Đề án thành lập thành phố Tây Ninh.

(BTNO)- Thực hiện quy trình, thủ tục thành lập thành phố, HĐND xã Bình Minh, Thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường lấy ý kiến của các đại biểu thông qua Đề án thành lập thành phố Tây Ninh. Phó Bí thư Thị ủy Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hoàng Nam đến dự.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND Thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe thông qua nội dung Đề án thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh, với kết quả, Thị xã đạt 10/10 tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh theo quy định. Thành phố Tây Ninh được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng của thị xã Tây Ninh, có diện tích 14.000 ha, với số dân trên 153.000 người và 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 7 phường và 3 xã.

Quá trình xây dựng và phát triển thành phố định hướng đảm bảo sự hài hòa giữa việc phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nghe và đóng góp ý kiến về Đề án xây dựng nông thôn mới xã Bình Minh, xã điểm của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, xã Bình Minh đã đạt 10/19 tiêu chí.

Sau xã Bình Minh, HĐND các xã, phường còn lại trên địa bàn Thị xã sẽ tổ chức họp để thông qua Đề án thành lập thành phố Tây Ninh theo đúng quy trình, thủ tục thành lập thành phố.

Xuân Vũ