BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hệ thống MTTQ cơ sở: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Cập nhật ngày: 07/07/2012 - 05:07

(BTNO)- Ngày 6.7, Ban Thường trực UB.MTTQVN Thị xã và Châu Thành đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2008-2013 nhằm đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2012.

* Thị xã: Đến dự hội nghị có ông Phan Văn Thái- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Thanh Pha- Phó Bí thư thường trực Thị uỷ.  

Ông Nguyễn Thanh Pha- Phó Bí Thư thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ 2 cấp ở Thị xã đã có sự phối hợp tốt với các tổ chức thành viên trong thực hiện công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân tích cực tham gia thực hiện 4 cuộc vận động lớn của tổ chức Mặt trận. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua việc chia tách, thành lập ấp/khu phố mới, hiện nay, toàn Thị xã có 54 khu/ấp, tăng 10 khu/ấp so với trước. Hiện nay, 5 xã/phường của Thị xã đã đăng ký giữ vững danh hiệu văn hoá; 2 xã Thạnh Tân và Bình Minh đã được tỉnh thẩm định công nhận đạt danh hiệu xã văn hoá.

Bên cạnh đó, MTTQ Thị xã và các xã/phường còn phát động thực hiện phong trào “Giữ gìn lòng rạch Tây Ninh sạch-đẹp” và thực hiện các mô hình khác nhằm bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đô thị. Về thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ Thị xã và các xã/phường đã vận động vào quỹ Vì người nghèo được gần 1 tỷ 400 triệu đồng, đạt 155,54% kế hoạch tỉnh giao; đã xây tặng 34 căn nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.  

Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện khá tốt, 6 tháng đầu năm, MTTQ 2 cấp Thị xã đã tổ chức 23 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đã tổng hợp các ý kiến phản ánh của cử tri đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong 6 tháng cuối năm, MTTQ Thị xã tập trung thực hiện một số công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong cả năm như: tuyên truyền Nghị quyết lần thứ 4, thứ 5 BCHTW Đảng khóa XI; kết hợp thực hiện cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2012-2014; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và MTTQ các cấp,…

 

XUÂN VŨ

 

* Châu Thành: Chiều cùng ngày, UB.MTTQVN huyện Châu Thành cũng đã tổ chức hội nghị MTTQ huyện lần thứ 9, khoá IX, nhiệm kỳ 2008-2013.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, UB.MTTQVN huyện Châu Thành đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Các cuộc vận động do MTTQ chủ trì như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến khu dân cư, tổ dân cư tự quản và hộ gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn, nhất là ở vùng nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Trao tặng nhà ĐĐK cho các hộ nghèo tại xã Hoà Thạnh

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong 6 tháng đầu năm, MTTQVN huyện, Ban vận động Ngày vì người nghèo huyện Châu Thành và các xã/thị trấn đã vận động được gần 622 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, đạt trên 73% chỉ tiêu được giao. Trong đó cấp huyện vận động được 212 triệu đồng; cấp xã/thị trấn vận động được 410 triệu đồng. Đã xây tặng và bàn giao 131 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trong đó Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tài trợ 93 căn; Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa- Viện trưởng các chùa Núi Bà tài trợ 10 căn; quỹ Vì người nghèo huyện xây tặng 3 căn. Còn lại 25 căn do các ban, ngành, đoàn thể huyện vận động từ các mạnh thường quân xây tặng.

Duy Thức