BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hệ thống ngân hàng Tây Ninh: Tăng cường công tác an toàn kho quỹ

Cập nhật ngày: 08/01/2010 - 02:55

Thực hiện Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 4.11.1992 của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý, giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Công an Tây Ninh đã xây dựng ký kết Quy chế phối hợp số 01/QCPH-NH-CATN nhằm có sự thống nhất giữa hai ngành trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2009, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Nhà nước và Công an tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Một số biện pháp đã triển khai cụ thể như: mở lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ các tổ chức tín dụng trên địa bàn, kiến nghị trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn hơi cay, đạn cao su, roi điện cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, phối hợp công an cùng cấp xây dựng và triển khai phương án bảo vệ cơ quan.

Phòng Cảnh sát PCCC hướng dẫn xây dựng phương án PCCC, thành lập đội PCCC tại các tổ chức tín dụng, thường xuyên kiểm tra việc đầu tư, bảo trì các phương tiện PCCC, huấn luyện sử dụng thuần thục các phương tiện PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ. Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng phong trào và tuyên truyền, vận động cán bộ công chức tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước và Công an tỉnh cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp trong công tác cung cấp, trao đổi thông tin, công tác phòng chống tiêu cực trong cấp tín dụng và công tác xử lý thu hồi nợ xấu, tạo cơ sở nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa hai ngành.

Bên cạnh đó, trong năm 2009, được sự hỗ trợ của Cục Phát hành – Kho quỹ NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kho quỹ nhằm nâng cao chất lượng công tác kho quỹ, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm vận chuyển và tiêu thụ tiền giả, bảo vệ đồng tiền Việt Nam. NHNN cũng chỉ đạo việc niêm yết công khai áp phích các mẫu tiền Việt Nam đủ và không đủ tiêu chuẩn lưu thông để người dân dễ nhận xét, hạn chế những thông tin sai lệch, ảnh hưởng chất lượng và giá trị của đồng tiền Việt Nam.

Từ những nỗ lực cùng những biện pháp phối hợp, triển khai đồng bộ của hai ngành trong năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội có những diễn biến phức tạp, NHNN Việt Nam có những cảnh báo về các loại tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động ngân hàng… nhưng hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, không xảy ra trường hợp thất thoát, thiệt hại về người và tài sản trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

NguyỄn Dũng


 
Liên kết hữu ích