Hệ thống Ngân hàng Tây Ninh: Vốn huy động và dư nợ tăng cao hơn cùng kỳ năm 2008

Cập nhật ngày: 28/10/2009 - 04:02

Giao dịch tại CN NH NN-PTNT Tây Ninh

Trước tình hình khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới, hệ thống ngân hàng Tây Ninh từ đầu năm đến nay vẫn ổn định và phát triển, đã đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân trong tỉnh... Theo Cục Thống kê Tây Ninh, tính đến cuối tháng 10.2009 tổng nguồn vốn của hệ thống ngân hàng trong tỉnh tăng hơn 1% so đầu tháng và tăng 29% so cùng kỳ. Trong tháng qua các tổ chức tín dụng đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh công tác huy động vốn... Nhờ vậy vốn huy động đến cuối tháng 10.2009 ước tăng 2,9% so đầu tháng và tăng 26,9% so cùng kỳ. Ngoài nguồn vốn huy động, các ngân hàng thương mại trong tỉnh tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay điều hoà trong hệ thống và nguồn vốn tài trợ, uỷ thác của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính quốc tế để cho vay, đến cuối tháng 10.2009 nguồn vốn này tăng 11,5% so đầu tháng và tăng 56,4% so cùng kỳ.

Các chính sách kích cầu, chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất của Nhà nước được tổ chức thực hiện tốt. Trong tháng 10.2009 các ngân hàng thương mại tăng cường hoạt động cho vay, dư nợ cho vay đến cuối tháng tăng 1,2% so đầu tháng, tăng 20,4% so đầu năm và tăng 27,4% so cùng kỳ. Trong những tháng gần đây, nợ xấu đã giảm dần, các tổ chức tín dụng đã tích cực trong công tác phân tích, phân loại, đánh giá các khoản nợ xấu để có biện pháp thu hồi kịp thời, đồng thời tăng cường quan tâm công tác kiểm tra, giám sát vốn vay nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh... Ước đến cuối tháng 10.2009 nợ xấu 171 tỷ đồng, giảm 3,62% so đầu tháng và giảm 1,34% so cùng kỳ. Nợ xấu so tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế đến cuối tháng 10.2009 chiếm tỷ trọng 1,69%, tỷ trọng này thấp hơn cùng kỳ năm trước (tương ứng đến cuối tháng 10.2008 nợ xấu chiếm 1,96% dư nợ cho vay cuối tháng 10.2008).

V.D.Q