Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệp thương cử ông Võ Đức Trong giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024 

Cập nhật ngày: 10/04/2024 - 09:39

BTNO - Sáng 10.4, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị UB.MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 để hiệp thương cử bổ sung, thay thế tham gia Uỷ ban và cử giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các uỷ viên UB.MTTQVN tỉnh biểu quyết hiệp thương bổ sung  Ủy viên Ủy Ban, tham gia Ban Thường trực và cử giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Võ Đức Trong.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

Tại hội nghị, bà Đặng Minh Lũy - Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua tờ trình  về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế tham gia Uỷ ban và cử giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa X nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng hoa chúc mừng ông Võ Đức Trong và ông Võ Quốc Thắng.

Theo tờ trình của Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu ông Võ Đức Trong - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Võ Quốc Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Châu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng lãnh đạo UB.MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Đức Trong và ông Võ Quốc Thắng.

Tại hội nghị, các uỷ viên UB.MTTQVN tỉnh khoá X biểu quyết thống nhất 100% cử ông Võ Đức Trong tham gia Uỷ ban MTTQ, giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh và ông Võ Quốc Thắng giữ chức Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2019-2024.

Phương Thuý