BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệp thương giới thiệu cử bổ sung Phó chủ tịch UBMTTQ thành phố Tây Ninh

Cập nhật ngày: 22/03/2016 - 05:38

Đến dự có ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tây Ninh cùng các đại biểu là uỷ viên Ban thường trực và uỷ viên UBMTTQ thành phố.

Bà Nguyễn Ngọc Nga - Phó chủ tịch UBMTTQ thành phố Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đại hội đại biểu UBMTTQ thành phố Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã hiệp thương dân chủ cử ra 51 đại biểu là thành viên UBMTTQ thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động từ tháng 4 năm 2014 đến nay, số lượng ủy viên có sự thay đổi do các ủy viên chuyển công tác khác và nghỉ hưu. Do đó, việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần này nhằm kịp thời củng cố, bổ sung nhân sự UBMTTQ thành phố, đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ thành phố thông qua tờ trình của Ban Thường trực về việc hiệp thương thay đổi, giới thiệu cử bổ sung 10 uỷ viên UB.MTTQ thành phố Tây Ninh và giới thiệu cử bà Nguyễn Ngọc Nga- uỷ viên thường trực UBMTTQ Thành phố vào chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ và biểu quyết thống nhất 100% danh sách cử bổ sung 10 Ủy viên UBMTTQVN thành phố Tây Ninh và cử bổ sung bà Nguyễn Ngọc Nga giữ chức vụ Phó chủ tịch UBMTTQVN Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nhật Quang