BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB.MTTQVN các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu:

Hiệp thương lần 3 giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Cập nhật ngày: 16/04/2016 - 06:18

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu biểu quyết danh sách các ứng cử viên HĐND huyện tại Hội nghị Hiệp thương lần 3.

Theo đó, từ ngày 22.3 đến 1.4.2016, UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu và các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức 28 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại nơi cư trú cho 57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện. Những người được giới thiệu đưa ra lấy ý kiến đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và được cử tri tín nhiệm cao.

Với tinh thần dân chủ, tập trung và trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn và  biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách chính thức 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, ứng cử viên nữ là 21 người, chiếm tỷ lệ 39,6%; ứng cử viên ngoài Đảng 6 người, chiếm tỷ lệ 11,3%; ứng cử viên dưới 35 tuổi là 9 người, chiếm tỷ lệ 16,9% và ứng cử viên tái cử là 12 người chiếm tỷ lệ 37,5%.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện Gò Dầu cũng đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần 3.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện cho biết, trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ 2 tổ chức vào ngày 16.3.2016 đã thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 là 67 người, trong đó dưới 35 tuổi 21 người, đạt  31,34%; nữ 30 người, đạt 44,77%; ngoài Đảng 8 người, đạt 11,94%.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần 3.

Từ ngày 20.3 đến 12.4. 2016, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tiến hành tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cu trú. Ban thường trực UB.MTTQVN huyện Gò Dầu đã làm việc trực tiếp với Ban Thường trực UB.MTTQVN các huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Hòa Thành và thành phố Tây Ninh để hỗ trợ lấy ý kiến cho 5 ứng cử viên có nơi cư trú ngoài huyện. Kết quả, không có trường hợp ứng cử viên nào có tín nhiệm dưới 50% và cử tri cũng không nêu vấn đề gì cần phải xác minh đối với ứng cử viên nơi cư trú.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện Gò Dầu cho biết, trong số 67 ứng cử viên trong danh sách hiệp thương lần 2 đã có 6 người làm đơn xin rút. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí cho 6 người này rút khỏi danh sách ứng cử viên. Như vậy, danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Gò Dầu, nhiệm kỳ 2016- 2021 còn lại 61 người; trong đó nữ 28 vị, trẻ (dưới 35 tuổi) 19 vị, ngoài Đảng 6 vị và có 16/36 vị tái cử (chiếm 44,44% so với số đại biểu nhiệm kỳ 2011- 2016).

H.Trương - N.Hân