BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệp thương lần 3, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố

Cập nhật ngày: 15/04/2016 - 04:24

Song song đó, Uỷ ban Bầu cử các huyện, thành phố cũng đang ráo riết triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.

* Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh, các phường, xã đã tổ chức 31 cuộc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với trên 2.300 cử tri tham dự, tỷ lệ người ứng cử dự hội nghị đạt 95,16%.

Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thống nhất từ 62 vị ứng cử viên chọn ra 54 vị vào danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo cơ cấu theo quy định.

Sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Tây Ninh thực hiện bước tiếp theo là mạn đàm về danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 975 tổ dân cư tự quản trên địa bàn, để tuyên truyền quyền bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; quy định về trình tự, thể thức bầu cử cũng như giới thiệu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để cho cử tri xem xét, lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Xuân Vũ

* Tại Châu Thành, các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử viên đại biểu HĐND huyện. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, lựa chọn và lập danh sách 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử - giảm 2 người so với danh sách sơ bộ được lập sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai. Trong đó ứng cử viên nữ có 25 người, chiếm tỷ lệ 43,1%; ứng cử viên trẻ 17 người, chiếm 29,31%; ứng cử viên tái cử 18 người, chiếm 51,42%; ứng cử viên ngoài Đảng 9 vị, chiếm 15,51%.

Biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành.

Theo Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, các ứng cử viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm lập trường cách mạng vững vàng, trình độ năng lực, quá trình công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức và tập thể phân công, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong thời gian tới.

Gia Hân

* Tại Trảng Bàng, qua hiệp thương lần thứ 2, Uỷ ban MTTQVN huyện đã lập danh sách sơ bộ 70 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và qua lấy ý kiến ở nơi cư trú, cử tri thống nhất biểu quyết danh sách những người ứng cử đều đủ tiêu chuẩn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết đồng ý cho 7 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện xin rút vì có lý do chính đáng; thống nhất thoả thuận lập danh sách 63 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, ứng cử viên nữ có 22 vị, chiếm tỷ lệ 34,92%; ứng cử viên trẻ 19 vị, tỷ lệ 30,17%; ứng cử viên ngoài Đảng 7 vị, tỷ lệ 11,11%; ứng cử viên tái cử 19 vị, chiếm tỷ lệ 52% và khối lực lượng vũ trang có 3 vị, tỷ lệ 4,76%.

Tấn Trung

 * Tại Bến Cầu, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, đến nay huyện Bến Cầu còn 50 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, giảm 3 ứng cử viên do có đơn xin rút. Trong đó, ứng cử viên nữ 21 vị, chiếm 42%; ứng cử viên trẻ 12 vị, chiếm 24%; ứng cử viên ngoài Đảng 6 vị, chiếm 12%; ứng cử viên tái cử 17 vị, chiếm 56,6%; ứng cử viên người dân tộc 1 vị, chiếm 0,20%.

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Bến Cầu Võ Minh Tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị UBBC huyện ngày 14.4

Theo Uỷ ban Bầu cử huyện, huyện Bến Cầu có 60 khu vực bầu cử ở 9 xã, thị trấn (từ số 184 đến 243), với 52.998 cử tri.

Hùng- Dũng

* Ban thường trực UB.MTTQVN huyện Tân Biên cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào sáng 15.4, để thảo luận, lựa chọn và thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác sau hiệp thương lần thứ hai đối với 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị hội nghị hiệp thương lần thứ ba huyện Bến Cầu.

Trong 54 người được giới thiệu ứng cử đều có số cử tri tín nhiệm đạt 100%. Trước hiệp thương lần thứ ba, 2 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đã làm đơn xin thôi ứng cử vì lý do nhiệm vụ công tác. Hội nghị đã thảo luận thống nhất 2 ứng cử viên thôi ứng cử và thông qua danh sách chính thức còn lại 52 ứng cử viên, với cơ cấu thành phần gồm: đại biểu nữ 20 ứng cử viên, đại biểu ngoài đảng 6 ứng cử viên, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi có 13 ứng cử viên và đại biểu tái cử là 18 ứng cử viên. Trong 52 người ứng cử sẽ bầu lấy 31 người vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đức Thịnh