BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh:

Hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 16/02/2016 - 04:51

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh, ông Huỳnh Văn Quang chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Văn Quang nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV lần này diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Theo ông Mai Văn Hải – Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, căn cứ theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 và Công văn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XIV, tổng số đại biểu được bầu của tỉnh Tây Ninh là 6, gồm 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Dự kiến số đơn vị bầu cử là 2, trong đó mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua dự kiến số lượng người ứng cử là 11 vị. Trong đó, ngoài 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, số lượng ứng cử viên viên do địa phương giới thiệu là 9 người gồm đầy đủ cơ cấu nữ, trẻ và đại biểu tái cử.

Đầu sư Thượng Tám Thanh – Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong ngày 16.2, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kiến số đại biểu được bầu là 52 người ở 16 đơn vị bầu cử, trong đó 13 đơn vị bầu cử 3 đại biểu, 2 đơn vị bầu cử 4 đại biểu và 1 đơn vị bầu cử bầu 5 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất biểu quyết giới thiệu 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Theo quy định, sẽ còn 2 hội nghị hiệp thương nữa trước khi lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặng Hoàng Thái