Kinh tế   Kinh tế

Hiệu quả mô hình 2+1 

Cập nhật ngày: 21/06/2021 - 17:38

BTNO - Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh là địa bàn có khá đông dân cư với gần 16.000 người. Đa số người dân làm nghề nông nghiệp, số còn lại làm ngành nghề thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và lao động làm thuê. Địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương, tình hình an ninh trật tự có khi diễn biến phức tạp.

Một người sau cai được Hội CCB phường Ninh Thạnh hỗ trợ đã ổn định cuộc sống.

Năm 2016, trên địa bàn quản lý 46 đối tượng đang cai nghiện, sau cai nghiện và đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế).

Trước tình hình đó, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) phường Ninh Thạnh và Công an phường xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2017, Hội CCB phường và Công an phường triển khai thực hiện mô hình hai hội viên cựu chiến binh giúp đỡ một đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (gọi là mô hình 2+1) nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tình hình này.

Ông Lê Tuấn Thanh- Chủ tịch Hội CCB phường Ninh Thạnh cho biết, phát huy hiệu quả của mô hình 4+1 trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai trên 10/10 phường, xã trên địa bàn Thành phố, Hội CCB và Công an phường cùng thực hiện mô hình 2+1. Các cán bộ được giao nhiệm vụ hỗ trợ đa số là các chi hội trưởng, là người có uy tín, có trách nhiệm nên việc thực hiện mô hình được thuận lợi và đem lại hiệu quả.

Xác định bước đầu thực hiện sẽ khó khăn trong việc tiếp cận do các đối tượng sau cai nghiện còn nhiều mặc cảm, với sự hỗ trợ của Công an phường, Hội CCB phường đã phân công cán bộ, hội viên thuộc 6 chi hội là người uy tín, có “tiếng nói”, tiếp cận với gia đình tìm hiểu về hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng, mong muốn của các đối tượng trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.  

Để giúp các đối tượng thay đổi nhận thức, Hội CCB phường không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và người dân, nhất là gia đình của đối tượng và đối tượng đang cai nghiện, sau cai nghiện trong kế hoạch thực hiện mô hình, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ em, về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS với hình thức phát tài liệu tuyên truyền, tờ bướm, tờ rơi và gặp gỡ nói chuyện, được hơn 100 cuộc cho cho đối tượng đang cai nghiện, sau cai nghiện avà hơn 700 lượt cán bộ và nhân dân.

Bên cạnh đó, Công an phường chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với chi hội CCB ở khu phố thông báo danh sách đối tượng sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và giới thiệu cho đối tượng, gia đình đối tượng biết về hội viên CCB sẽ giúp đỡ trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Song song đó, các chi hội phối hợp với cảnh sát khu vực chủ động vận động đối tượng, gia đình đối tượng và người dân tham gia các hoạt động phòng chống ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội; đăng ký gia đình hội viên CCB không có người mắc vào các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Qua đó, có 100% hộ gia đình hội viên và 100% đối tượng đang cai nghiện, sau cai nghiện ma túy đăng ký tham gia và ký giao ước thi đua thực hiện hiện mục tiêu “Mỗi đối tượng đang cai, sau cai nghiện ma túy là một tuyên truyền viên tích cực về phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”, tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng, tự tin hơn, không còn mặc cảm, quyết tâm cai nghiện thành công và chống tái nghiện.

Nhằm hỗ trợ đối tượng ổn định cuộc sống, từ năm 2017 đến nay, Hội CCB phường đã giới thiệu cho 8 đối tượng sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng vay vốn với số tiền 160 triệu đồng tạo việc làm. Các đối tượng đều trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không có trường hợp nợ quá hạn. Các hội viên CCB còn giới thiệu cho 23 đối tượng sau cai nghiện có việc làm ổn định.

Anh L là một trong những đối tượng được Hội CCB phường hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho biết, nhờ đồng vốn hỗ trợ từ sự giới thiệu của Hội CCB phường, anh có việc làm ổn định để chăm lo cho gia đình nhỏ và mẹ già. Có việc làm, cùng sự thương yêu của gia đình, sự hỗ trợ của tổ chức hội, anh thấy bản thân có trách nhiệm phải “tuyệt giao” với ma túy, hăng say lao động, trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng.

Đến thời điểm hiện nay, các đối tượng trong mô hình đều có việc làm ổn định và tự nuôi sống bản thân, vươn lên có cuộc sống khá, giàu. Có thể kể đến như anh V với công việc quản lý kinh doanh, anh N mua bán cây kiểng hay anh L làm nghề đổ trụ bê tông.

Từ các hoạt động thiết thực, nổi lên những gương mặt tiêu biểu trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, tệ nạn xã hội ở các địa phương, trong đó có một số đối tượng đang cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện mô hình, Hội CCB phường đã hỗ trợ, giúp đỡ được 36 đối tượng sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng tốt.

Ông Nguyễn Văn Út- Chủ tịch Hội CCB Thành phố đánh giá cao đề xuất thực hiện mô hình 2+1 của Hội CCB phường Ninh Thạnh và thống nhất chọn Ninh Thạnh làm điểm thực hiện mô hình đầu tiên trên địa bàn. Qua quá trình thực hiện, cho thấy hiệu quả bước đầu và có cái hay trong cách thực hiện.

Tới đây, Hội CCB Thành phố sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và tổ chức triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn, góp phần kéo giảm tệ nạn ma túy trên toàn Thành phố, cũng như hỗ trợ các đối tượng sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, chống tái nghiện, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

C.T