Hiệu quả từ hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên 

Cập nhật ngày: 07/12/2018 - 06:16

BTN - Chương trình do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện. Trong đó, tổ chức Đoàn Thanh niên- với vai trò người bạn đồng hành của thanh niên đã có nhiều hoạt động, phần việc thiết thực góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu chung của chương trình.

Giao lưu các cá nhân xuất sắc trong Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương.

Trong năm 2018, thực hiện Chương trình “Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lòng nhân ái, yêu thương con người, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng” của Chương trình Phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách cho đoàn viên, thanh niên.

Chương trình do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện. Trong đó, tổ chức Đoàn Thanh niên- với vai trò người bạn đồng hành của thanh niên đã có nhiều hoạt động, phần việc thiết thực góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu chung của chương trình.

Cụ thể, trong năm 2018, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 15 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Tây Ninh”, trao 601 suất học bổng Thắp sáng ước mơ cho thanh thiếu nhi vượt khó, học tốt với tổng số tiền hơn 434 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực của Đoàn Thanh niên, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Qua đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong việc chăm sóc, đỡ đầu giúp các em thiếu nhi có cuộc sống tốt hơn.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức các diễn đàn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Đứng lên sau vấp ngã”, “Phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em”… Trong năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức được hơn 560 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 31 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Song song đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và địa phương như: mít tinh, giao lưu nói chuyện truyền thống, về nguồn, hội trại, hội thi, hái hoa dân chủ, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử… đã giúp ôn lại ý nghĩa lịch sử, truyền thống của dân tộc, đồng thời giáo dục nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần xung kích, tình nguyện cho giới trẻ.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn còn tăng cường tuyên truyền phòng, chống những âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch cho đoàn viên, thanh niên để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động, nhằm chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết và tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh, thực hiện với nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác trong thanh niên công nhân với chủ đề: “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới về học tập và làm theo Bác trong thanh niên như: thư pháp Bác Hồ, Ống tre Bác Hồ, treo ảnh Bác trong nhà; tuyên dương, giới thiệu các điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu học tập theo Bác trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thông qua việc xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ lồng ghép tuyên truyền pháp luật như: CLB Gia đình trẻ, CLB Tiền hôn nhân, CLB Sức sống trẻ… duy trì 95 CLB phòng, chống ma tuý. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn quan tâm tổ chức sân chơi, nơi sinh hoạt, hướng nghiệp, trao vốn hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện, thanh niên chậm tiến và thanh niên hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng đời sống văn hoá mới trên các địa bàn dân cư gắn với mô hình Tổ thanh niên tự quản.

Hay vận động thanh niên thực hiện lối sống đẹp, văn minh, lịch sự, không vi phạm pháp luật, phòng, chống các tội phạm và tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện.

Đồng thời, các cơ Đoàn đã chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn về an toàn thông tin mạng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên nhằm đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông tuyên truyền 21 cuộc cho hơn 1.500 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp và 2.500 đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham dự. Song song đó, tổ chức các diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về sử dụng mạng internet thông minh, an toàn, những điều cần lưu ý khi sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của ngành chức năng, việc thực hiện Chương trình giáo dục thanh niên vẫn còn gặp một số mặt tồn tại, hạn chế. Một phần do ý thức tìm hiểu pháp luật của một bộ phận thanh niên hiện nay chưa cao nên vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Đối với khu vực nông thôn, đối tượng tham gia nghe triển khai pháp luật chủ yếu là người lớn tuổi, còn đối tượng thanh niên ít tham gia hơn do phải lao động kiếm sống.

Bên cạnh đó, cách thức tổ chức hoạt động phong trào ở nhiều nơi chưa thực sự cuốn hút, hấp dẫn thanh niên; một bộ phận cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở còn hạn chế về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền. Một số cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác thanh niên đa số là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên có lúc, có nơi việc triển khai thực hiện công tác thanh niên chưa sâu. Hầu hết các cơ quan, đơn vị không có kinh phí riêng để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Vì vậy, việc triển khai thực hiện chưa nhiều và phải tổ chức lồng ghép.

Hoà Khang

Từ khóa
Hoà Khang