BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệu quả từ một chương trình ích nước lợi nhà

Cập nhật ngày: 24/06/2011 - 11:11

Những năm trước đây, Tân Châu là một huyện nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng giờ đây tình hình đã khác, huyện đạt được nhiều thành tựu trên các mặt kinh tế, văn hoá, quốc phòng an ninh.

Ở 4 xã biên giới của huyện, những năm qua nhờ được thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ nên đã có nhiều thay đổi tích cực. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, an ninh quốc phòng được giữ vững. Qua thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I, đã có một xã được rút khỏi chương trình, chỉ còn 3 xã là Tân Hà, Tân Hoà và Suối Ngô tiếp tục thụ hưởng giai đoạn II.

Tổng nguồn vốn cho giai đoạn II của Chương trình 135 là 18 tỷ 398 triệu đồng, chia ra thành 4 hợp phần cụ thể là: hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất với số vốn là 2 tỷ 535 triệu đồng, dành cho 2 mô hình: hỗ trợ bò sinh sản và mua máy cày cho hộ nghèo. Đến nay 2 mô hình đã hực hiện xong, đã mua được 174 con bò sinh sản và 3 máy cày kèm theo rơ-moóc, chảo cày cho hộ nghèo tại 3 xã thụ hưởng dự án. Đối với hợp phần xây dựng hạ tầng, tổng số vốn là 14,28 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 12,8 tỷ, đạt 91,27%. Nguồn vốn trên dùng đầu tư làm đường, đường điện, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Nhờ nguồn vốn của Chương trình 135, nhiều con đường ở Tân Châu đã được nâng cấp

Về hợp phần đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, ấp, tổng số vốn là 600 triệu đồng. Để thực hiện dự án này, Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức mở lớp trồng trọt, chăn nuôi, tin học, quản lý dự án… với 1.025 lượt cán bộ xã, ấp của 3 xã biên giới tham dự.

Về hợp phần hỗ trợ pháp lý các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân tổng số vốn là 394 triệu đồng, đã giải ngân 97,77% gồm: hỗ trợ cho học sinh nghèo, trợ giúp pháp lý cho người dân, hỗ trợ các hộ di chuyển chuồng trại chăn nuôi và làm hố xí hợp vệ sinh cho 75 hộ. Ngoài ra còn duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp đường giao thông nông thôn trị giá 770 triệu đồng.

Các nguồn vốn trên đã giúp 3 xã phát triển thuận lợi, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được xây mới và nâng cấp, đảm bảo đủ trường lớp cho học sinh, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá, nông sản của nhân dân vùng biên giới. Hiệu quả của Chương trình 135 đã có tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân các xã biên giới, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương biên giới.

Đạt được những kết quả trên là do những năm qua Huyện uỷ Tân Châu rất chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra tổ chức phân cấp cho UBND các xã thụ hưởng chương trình làm chủ đầu tư các công trình. Ở mỗi xã có thành lập Ban quản lý dự án, Ban giám sát cộng đồng trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát các công trình xây dựng từ khâu lập kế hoạch đầu tư đến khi công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.

Một số khó khăn còn lại là 3 xã thụ hưởng Chương trình 135 chưa đạt đầy đủ các tiêu chí theo quy định (Suối Ngô đạt 8/10 tiêu chí, Tân Hoà đạt 7/10 tiêu chí và Tân Hà đạt 6/10). Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng chưa đáp ứng yêu cầu, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, số hộ nghèo vẫn còn cao. Từ thực trạng trên, huyện Tân Châu kiến nghị cấp trên tiếp tục Chương trình 135 giai đoạn tiếp theo (2010-2015) cho 3 xã biên giới của huyện.

HOÀNG BÁ TRÌNH