BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệu quả từ phong trào “Xây dựng điểm sáng văn hoá biên giới”

Cập nhật ngày: 03/10/2010 - 10:52

Cuộc vận động xây dựng “Điểm sáng văn hoá biên giới” là một trong mười cuộc vận động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (“TDĐKXDĐSVH”) của tỉnh, là sự tiếp nối và phát triển của chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) được triển khai từ năm 1994. Thông qua cuộc vận động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các đồn Biên phòng trong tỉnh với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các huyện, xã biên giới nhằm thông qua đó đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống nhân dân vùng biên giới, đồng thời xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, góp phần tích cực trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy tính dân chủ, tự quản của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Đông lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tại xã Tân Đông, một xã biên giới thuộc huyện Tân Châu, có diện tích tự nhiên 8.454 ha, gồm 9 ấp, dân số 14.263 người, trong đó có 3 ấp đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với 418 hộ. Nhìn chung đời sống người dân Tân Đông còn nhiều khó khăn, các hoạt động văn hoá văn nghệ, vui chơi giải trí còn hạn chế so với các địa phương khác. Sau khi có quyết định thành lập Ban vận động xây dựng cụm đồn -xã “Điểm sáng văn hoá biên giới”, cấp uỷ, BCH đồn và cấp uỷ, chính quyền xã Tân Đông đã tiến hành trao đổi, xây dựng kế hoạch; chỉ đạo Ban vận động phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành điều tra, khảo sát tình hình địa bàn, xác định rõ những điều kiện thuận lợi cũng như những mặt còn khó khăn để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đề án và tiến hành tổ chức lễ đăng ký xây dựng “Điểm sáng văn hoá”; xây dựng “Xã văn hoá”.

Quá trình triển khai thực hiện đề án, tính đến nay ban vận động 9 ấp đã tiến hành triển khai xây dựng ấp văn hoá và giữ vững danh hiệu ấp văn hoá, có 9/9 ấp đăng ký, đồng thời triển khai tuyên truyền học tập ra toàn thể nhân dân nội dung tiêu chí về xây dựng gia đình văn hoá, ấp văn hoá, quy ước khu dân cư… Hiện nay 9 ấp trong xã Tân Đông đã được công nhận đạt chuẩn ấp văn hoá. Trong đó ấp Kà Ốt giữ vững danh hiệu 8 năm, ấp Đông Hà giữ vững danh hiệu 5 năm liên tục. Toàn xã có 3.591 hộ đăng ký gia đình văn hoá, đạt 100%, và đã có 3.457 hộ được công nhận gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 96%. Những năm gần đây, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người 10 triệu đồng/năm, 95% người dân Tân Đông dùng nước sạch; những tập tục lạc hậu dần được xoá bỏ, vệ sinh môi trường tốt hơn trước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đến năm 2010, xã Tân Đông đăng ký xây dựng xã văn hoá. Về phía đơn vị biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Tum gương mẫu thực hiện các nội dung trong cuộc vận động, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí trong cuộc vận động xây dựng “Điểm sáng văn hoá biên giới”, đơn vị triển khai thực hiện các mô hình giúp dân như xây tặng nhà đại đoàn kết, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương và xã Chăn Mun của nước láng giềng Campuchia; nâng cấp sân trường mầm non và trang bị mô hình, học cụ cho các cháu tại ấp Tầm Phô… Kết quả, Đồn Biên phòng Kà Tum đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng 4 năm liền, được công nhận có môi trường văn hoá tốt nhiều năm liền.

Việc xây dựng “Điểm sáng văn hoá biên giới”, cụm đồn -xã biên giới là một mô hình đặc sắc của phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12.10.2007 của Tỉnh uỷ, và cũng là một trong những mục tiêu của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Tum và cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quần chúng nhân dân xã Tân Đông quyết tâm phấn đấu trở thành cụm điểm sáng văn hoá biên giới.

TỐ TUẤN