Pháp luật   Tin tức

Chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm 2022-2027:

Hội CCB các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

Cập nhật ngày: 02/09/2022 - 17:32

BTNO - Trong nhiệm kỳ qua, cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh còn tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương.

Ra mắt CLB CCB, CQN làm kinh tế của thị xã Hoà Thành.

Ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, trong thời gian qua, các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn chủ động và tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể tham mưu cấp uỷ và tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tham gia đấu tranh, giải quyết những vấn đề phức tạp trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong quần chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp Hội và hội viên CCB luôn gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý nghị quyết của các cấp uỷ đảng và chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã có 357 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp uỷ các cấp, 727 hội viên trúng cử HĐND các cấp, hơn 1.300 hội viên tham gia công tác chính quyền, đoàn thể, 389 hội viên là tổ trưởng tổ tự quản và 1.383 hội viên tham gia các lực lượng khác. 

Các cấp tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Hiện tại toàn tỉnh có 20 câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân làm kinh tế; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ kinh doanh do CCB làm chủ hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 5.500 lao động là CCB, con em CCB và nhân dân trên địa bàn.

Tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” có hơn 1.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi, 37 tập thể tiêu biểu, 1.320 cá nhân được các cấp khen thưởng, 4 hội viên xuất sắc được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Hội CCB động viên cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức phong phú cụ thể, sát với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp hội, hội viên đã tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương đất nước”.

CCB sản xuất giỏi Đặng Văn Hùng (xã Mỏ Công, huyện Tân Biên)

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB đã hiến hơn 39.000m2 đất, giá trị gần 8 tỷ đồng và một số vật chất khác quy thành tiền trị giá 1,8 tỷ đồng, đóng góp hơn 65.000 ngày công lao động sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trồng cây xanh.

 Hội CCB các cấp phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua kể chuyện về gương chiến đấu anh dũng, gương người tốt, việc tốt thu hút hàng ngàn lượt thanh, thiếu niên tham gia. Thông qua các phong trào đã bồi dưỡng hơn 1.200 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp 731 đảng viên mới.

Tố Tuấn-Hà Quang