BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện/thành phố

Cập nhật ngày: 22/04/2016 - 09:47

* Vừa qua, ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố Tây Ninh đã chủ trì buổi họp mặt ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch UBBC thành phố Tây Ninh  phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi họp mặt, các ứng cử viên được Phòng Nội vụ thành phố và UB.MTTQ thành phố lấy ý kiến về nội dung biên tập tiểu sử tóm tắt, đăng ký nguyện vọng nơi ứng cử và hướng dẫn viết chương trình hành động của ứng cử viên.

Đây là cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND, đảm bảo theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Được biết, qua hội nghị hiệp thương lần 3, thành phố đã thống nhất chọn 54 ứng cử viên vào danh sách chính thức để bầu lấy 33 đại biểu vào HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu kết luận buổi họp mặt, ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch UBBC thành phố đề nghị các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 kiểm tra, đối chiếu thông tin về tiểu sử, gửi hình về cơ quan chuyên môn đúng quy định; cân nhắc lựa chọn đơn vị ứng cử phù hợp với bản thân. Ông cũng yêu cầu các ứng cử viên khi viết chương trình hành động phải thể hiện trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, và phải hoàn thành trước ngày 27.4.2016 để UBBC thành phố thực hiện các bước tiếp theo.

* Sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần 3, huyện Trảng Bàng có 63 ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021, để bầu chọn 38 đại biểu, tại 11 đơn vị bầu cử.

Quang cảnh hội nghị.

Nhằm giúp cho các ứng cử viên xây dựng được chương trình hành động có tính thuyết phục, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri để được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBBC huyện Trảng Bàng đã tổ chức buổi họp mặt, hướng dẫn các ứng cử viên viết chương trình hành động; đăng ký nguyện vọng và chọn địa điểm bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại buổi họp mặt, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng đã tiến hành đăng ký nguyện vọng và chọn địa điểm bầu cử, cũng như được hướng dẫn viết chương trình hành động trình bày trước cử tri khi tham gia ứng cử.

Phương Ngân-Tấn Trung