BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỗ trợ lãi suất trong lĩnh vực nông nghiệp đến hết năm 2010

Cập nhật ngày: 30/01/2010 - 05:18

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 02/2010/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn trên cơ sở cân đối nguồn vốn kinh doanh của mình cơ chế cho vay thông thường; thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất là hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để mua vật liệu xây dựng nhà ở tại địa bàn xã, không bao gồm địa bàn phường và thị trấn.

Những khách hàng trên sẽ được cho vay ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2010 đến ngày 31.12.2010 để mua các loại hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam, bao gồm: các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp; xe tải nhẹ trọng tải dưới 5 tấn; máy vi tính để bàn; một số vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại vật liệu xây dựng.

Về mức lãi suất hỗ trợ, đối với khoản vay mua máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp, xe tải nhẹ trọng tải dưới 5 tấn và máy vi tính để bàn được hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tính trên số tiền vay và thời gian vay thực tế; đối với khoản vay mua một số vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại vật liệu xây dựng được hỗ trợ 2%/năm lãi suất tiền vay tính trên số tiền vay và thời gian vay thực tế.

(Theo VOV News)