Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Hòa Thành: 236 công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Cập nhật ngày: 25/02/2021 - 17:36

BTNO - Đến nay, thị xã Hòa Thành thực hiện xong các bước xét duyệt, bình nghị và phát lệnh gọi 236 công dân lên đường nhập ngũ tham gia vào Quân đội và Công an nhân dân trong năm 2021.

Trong số 236 công dân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, có 206 công dân tham gia lực lượng quân đội và 30 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, nhiều công dân có trình độ cao đẳng, đại học.

Để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu và chất lượng, UBND thị xã Hòa Thành chỉ đạo các ngành có liên quan và các xã, phường tập trung thực hiện tốt việc xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho công dân nhập ngũ trước khi giao nhận quân.

Ngoài ra, đảm bảo công tác tuyên truyền, mỗi gia đình chỉ được tối đa 2 người thân tham gia tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ để đảm bảo phòng ngừa dịch Covid-19; thực hiện nghiêm đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn trong buổi lễ giao nhận quân.

Theo kế hoạch, ngày 3.3, thị xã Hòa Thành sẽ tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị.

Võ Liêm