BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 10:12

Bà Nguyễn Đài Thy ra mắt HĐND huyện Hoà Thành

Kỳ họp tiến hành ngày 6.5.2009. Cùng tham dự với các đại biểu HĐND huyện Hoà Thành có có ông Võ Thiện Trí, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Phó Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và đại diện các phòng ban, đoàn thể huyện. Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 (khoá X) và Kết luận số 37/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Ban Tổ Chức Trung ương Đảng và Bộ Nội vụ đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp uỷ và chính quyền cấp huyện để luân chuyển và đào tạo cán bộ. Cụ thể là Trung ương và tỉnh đồng ý cho huyện Hoà Thành được bầu bổ sung 1 phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004-2011.

Sau khi nghe UBND huyện thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện tiến hành thảo luận tại tổ và thống nhất theo danh sách giới thiệu đề cử của Chủ tịch UBND huyện. Kết quả bầu cử bà Nguyễn Đài Thy nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức-cán bộ thuộc Ban Tổ Chức Tỉnh uỷ trúng cử chức danh phó chủ tịch UBND huyện Hoà Thành với số phiếu thuận đạt tỉ lệ 96,5%.

THD