BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc đạo Cao Đài

Cập nhật ngày: 04/06/2014 - 06:57

Chức việc đạo Cao Đài tham gia lớp bồ dưỡng kiến thức QP-AN.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày 4 chuyên đề, gồm: quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, huyện; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở và trách nhiệm của chức việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương…

 

Nguyễn An