BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri

Cập nhật ngày: 27/10/2011 - 12:34

(BTNO)- Ngày 27.10, UB.MTTQ huyện Hoà Thành tổ chức hội nghị chuyên đề về “Nâng cao chất lượng cuộc tiếp xúc cử tri”. Đến dự có ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Mạnh Thế, Chủ tịch HĐND huyện Hoà Thành.

Trong năm 2011, UB.MTTQ các cấp huyện Hoà Thành đã tổ chức 7 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 20 cuộc tiếp xúc với các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và 29 cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND 3 cấp. Có tổng cộng 5.838 cử tri tham dự, phát biểu 184 ý kiến. Hầu hết các ý kiến của cử tri đều được các đại biểu tiếp thu, giải trình tại chỗ hoặc chuyển đến ngành chức năng giải quyết, trả lời cho cử tri trong lần tiếp xúc kế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri ở huyện Hoà Thành

Tuy nhiên, theo báo cáo, công tác tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện hiện nay còn nhiều hạn chế, số lượng cử tri tham dự quá thấp, chỉ có cử tri đại diện hoặc lãnh đạo các ban ngành, cán bộ chủ chốt của xã, ấp, khu phố tham dự nên chất lượng cuộc tiếp xúc nhạt nhẽo, chưa cao; những vấn đề thật sự bức xúc trong nhân dân chưa được cử tri phản ánh.

Mặc khác, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa cụ thể, nhất là các lĩnh vực thuộc các bộ, ngành trung ương và cấp tỉnh, đôi lúc trả lời còn chung chung, chưa đáp ứng nguyện vọng cử tri. Một số vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Vẫn còn một số ít tổ đại biểu chưa tích cực theo dõi và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để trả lời cho cử tri…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cũng nhận định công tác tiếp xúc cử tri hiện nay còn yếu và chất lượng không cao, số lượng cử tri tham dự ngày càng ít hơn. Do đó, ông cho rằng cần phải tiến hành ngay việc đổi mới công tác tiếp xúc cử tri từ nội dung đến hình thức, mở rộng đối tượng thành phần tham dự để tất cả các cử tri đều được tiếp xúc với đại biểu, có thể tổ chức tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo giới tính, theo lứa tuổi… để đại biểu ngày càng gần gũi với cử tri hơn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra, tất cả các ý kiến của cử tri phải được tập hợp đầy đủ và nhanh chóng chuyển đến các cấp, các ngành chức năng giải quyết, sớm trả lời cho cử tri. Riêng thường trực UB.MTTQ và HĐND các cấp phải tăng cường công tác giám sát việc giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri, đồng thời góp ý cho đại biểu nào chưa thực hiện tốt chức trách là đại biểu nhân dân để sửa đổi cách làm tốt hơn…

Nguyễn An