BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới

Cập nhật ngày: 31/03/2014 - 06:04

Tọa đàm về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở Hòa Thành.

Hàng năm, đã bổ sung vào Đảng bộ huyện một lực lượng đảng viên trẻ, có tri thức, năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Từ năm 2010 đến năm 2013, huyện Hòa Thành đã bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 637 quần chúng ưu tú và đã kết nạp 548 đảng viên (có 407 đảng viên kết nạp ở xã, thị trấn).

Đa số đảng viên được kết nạp có tuổi đời dưới 30 (chiếm trên 63%), từ 31 tuổi trở lên chiếm 37%. Tốt nghiệp THPT chiếm 95%, trình độ cao đẳng, đại học chiếm 45%, có 2 đảng viên công tác ở doanh nghiệp.

Những đảng viên này đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ huyện.

Đến nay, Đảng bộ huyện Hòa Thành có 61 chi, đảng bộ cơ sở trong đó có 134 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận với tổng số 2.549 đảng viên, chiếm 1,79% dân số.

Tuổi đời bình quân 43 tuổi, trình độ học vấn 90% tốt nghiệp THPT trở lên, 40% có chuyên môn nghiệp vụ  từ cao đẳng trở lên, có 6 thạc sĩ; trên 50% được đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

Tại hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng vừa qua, huyện Hòa Thành cũng đã đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, trong đó tập trung nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng dự nguồn đảng viên mới.

Nguyễn An