Hòa Thành: Đề nghị công nhận xã Hiệp Tân và Trường Hòa đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 27/12/2019 - 20:10

BTNO - Kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể mức độ từng tiêu chí, đến nay xã Trường Hòa và Hiệp Tân đạt 19/19 tiêu chí.

Mới đây, ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Hiệp Tân và xã Trường Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.

Qua kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể mức độ từng tiêu chí, đến nay xã Trường Hòa và Hiệp Tân đạt 19/19 tiêu chí.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại 2 xã trên, đồng thời thảo luận, xem xét những chỉ tiêu trong từng tiêu chí đạt nhưng còn thấp, hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhất là các công trình xây dựng cơ bản, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, hệ thống chính trị,...

Sau phần thảo luận, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị công nhận 2 xã Trường Hòa và Hiệp Tân đạt chuẩn nông thôn mới, với 35/35 phiếu đồng ý, đạt 100%.

Sau cuộc họp này, UBND huyện Hòa Thành hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xem xét, thẩm định công nhận xã Hiệp Tân và Trường Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Võ Liêm