Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Hòa Thành: Giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 98,2% 

Cập nhật ngày: 22/01/2023 - 01:54

BTNO - UBND thị xã Hòa Thành tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Đức Hảo- Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành Nguyễn Đức Hảo tặng giấy khen cho các tập thể.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thị xã đạt nhiều kết quả, tạo sự tin cậy, hài lòng của người dân. Trong năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ, trong đó gần 98,2% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường tiếp nhận gần 12.400 hồ sơ, trong đó gần 99,8 % hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Đức Hảo ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính trong thời gian qua và đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra năm 2023, trong đó, tập trung công tác thông tin tuyên truyền, chuyển đổi số,…

Đồng thời, yêu cầu các ngành, các cấp tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; nâng cao thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành khen thưởng 9 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2022.

Võ Liêm