baotayninh.vn

Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99,26% 

Cập nhật ngày: 03/05/2023 - 09:50

BTNO - Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã Hoà Thành do bà Võ Thị Kim Huệ, Trưởng ban làm trưởng đoàn vừa có cuộc giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thị xã.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã Hoà Thành làm việc UBND Thị xã về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thời gian qua, UBND Thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa thị xã và UBND cấp xã, phường.

Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Thị xã tiếp nhận 22.547 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ bưu chính công ích 1.639 hồ sơ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 20.908 hồ sơ.

Kết quả, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 22.379 hồ sơ (chiếm 99,26%), hồ sơ trong hạn đang giải quyết là 82 hồ sơ (chiếm 0,36%), quá hạn 86 hồ sơ (chiếm hơn 0,8%). Việc thu phí, lệ phí, thực hiện TTHC và thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ luôn bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức,… Cụ thể, với hơn 35.100 lượt khách hàng đến giao dịch trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, có gần 99,4% hài lòng và rất hài lòng, trên 0,6% đánh giá không hài lòng.

Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã Võ Thị Kim Huệ đề nghị các cấp, các ngành trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC, nhất là tuyên truyền nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và công khai TTHC ở tất cả các ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền công bố.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã Hoà Thành khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thị xã.

Đồng thời, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số của địa phương.

Trước đó, đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã Hoà Thành đến khảo sát về công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND phường Long Thành Trung; các xã Trường Tây, Trường Đông.

Võ Liêm