Hòa Thành: Hoàn tất hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú 

Cập nhật ngày: 11/04/2021 - 16:18

BTNO - UB. MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành cho biết, từ 24.3- 8.4, công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thị xã đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Phường Long Thành Trung tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, có 1 ứng viên ĐBQH; 14 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh và 11 ứng viên đại biểu HĐND huyện, thành phố trong tỉnh cư trú trên địa bàn Hòa Thành.

Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Hòa Thành là 56 vị. Trong đó, lấy ý kiến nơi cư trú trong thị xã là 40 vị, lấy ý kiến nơi cư trú ngoài thị xã 16 vị.

Ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, phường là là 352 vị. Trong đó, lấy ý kiến nơi cư trú trong thị xã là 324 vị, lấy ý kiến nơi cư trú ngoài thị xã 28 vị.

Xã Trường Hòa tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đánh giá của UB. MTTQ Thị xã, các cuộc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được các x, phường tổ chức với tinh thần nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng luật... Kết quả, đã tổ chức được 39 cuộc với 2.435 cử tri tham dự, biểu quyết 100% cho người ứng cử đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Võ Liêm