Hòa Thành: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 08/12/2022 - 19:01

BTNO - Ngày 8.12, Thị ủy Hòa Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2022 và triển khai Nghị quyết năm 2023. Ông Trần Văn Khải-Bí thư Thị ủy chủ trì Hội nghị.

Bí thư Thị uỷ Hòa Thành -Trần Văn Khải phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2022, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thị xã Hòa Thành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 8.151 tỉ đồng, so cùng kỳ tăng 11,44% (Nghị quyết tăng 6,5%). Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp–xây dựng ước đạt hơn 6.093 tỉ đồng, so cùng kỳ tăng 8,86% (Nghị quyết tăng 5,9%); thương mại – dịch vụ ước đạt hơn 6.076 tỉ đồng, so cùng kỳ tăng 16,74% (Nghị quyết tăng 8,5%); lĩnh vực nông nghiệp so cùng kỳ tăng 0,84% (Nghị quyết tăng 0,3%).

Đặc biệt, việc thu ngân sách Nhà nước có bước đột phá, ước tổng thu trong năm 2022 là 445 tỉ đồng, đạt gần 173% dự toán, tăng gần 80% so với cùng kỳ; ước chi ngân sách gần 849 tỉ đồng.

Các hoạt động xã hội hóa trên lĩnh vực giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân được Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, công tác tuyển quân năm 2022 đạt chỉ tiêu 100%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 93 đảng viên mới, vượt 16,25% chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đề ra và đạt 116,25% chỉ tiêu tỉnh giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và định hướng về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong thời gian tới. Đặc biệt, trên lĩnh vực thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu, an ninh trật tự, lấn chiếm lòng lề đường và rác thải sinh hoạt…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thị uỷ Trần Văn Khải đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2023.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung vào Báo cáo, đánh giá các chỉ tiêu chặt chẽ, cụ thể, nhận định rõ những tồn tại, hạn chế để khắc phục, tăng cường công tác kiểm tra tiến độ triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Võ Liêm