BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện lần thứ II

Cập nhật ngày: 21/09/2014 - 02:49

Hội thảo lịch sử đảng bộ huyện Hoà Thành lần thứ 2.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoà Thành vừa tổ chức hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện lần 2 để lấy ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo Huyện uỷ Hoà Thành qua các thời kỳ về việc đóng góp cho bản dự thảo lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1961 – 2010.

Theo đó, bản dự thảo lần này gồm có phần mở đầu và 10 chương. Chương 1, khái quát 9 năm kháng chiến chống Pháp và những năm đầu chống Mỹ cứu nước; từ chương II đến chương V (1961 – 1975) nói về việc thành lập Đảng bộ huyện Toà Thánh đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ như chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh và lãnh đạo quân và dân ta tổng tiến công và nổi dậy tự lực giải phóng huyện nhà; chương VI là giai đoạn củng cố chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân sau ngày giải phóng, thực hiện cải tạo và xây dựng CNXH trên địa bàn (1975 – 1985); chương VII, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 1990); chương VIII, ổn định tình hình, tạo đà phát triển trong công cuộc đổi mới (1991 – 2000); chương IX, giai đoạn vượt qua khó khăn do điều chỉnh địa giới hành chính, tập trung phát triển kinh tế xã hội toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (2000 – 2005); chương X, Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội (2006 – 2010). Phần kết luận cũng đã nêu khái quát lại toàn bộ sự kiện lịch sử và rút ra một số kinh nghiệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về những trận đánh lịch sử, địa danh, tên tuổi nhân vật gắn liền với sự kiện và mục tiêu phát triển kinh tế từng giai đoạn… để ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung chính xác hơn.

Nguyễn An